Μειώνει σημαντικά τα καυσαέρια και τους ενοχλητικούς θορύβους. Αυξάνει τα επίπεδα κετανίων του diesel.Προσφέρει ιδανική λίπανση όλων των κινούμενων μερών και εξασφαλίζει καθαρή, δυνατή καύση με ελάχιστη δημιουργία κάπνας. Προστατεύει ενάντια στη διάβρωση.

Εταιρεία

Protec

Συσκευασία

150ml